Loạt dự án nghìn tỷ tăng lợi thế cho thành phố Dĩ An - ECOE