Tiềm năng kinh doanh tại Picity High Park đạt 1.368 tỷ - ECOE