Tiềm năng nào giúp giảm tải áp lực tài chính trong thời điểm hiện tại? - ECOE